کابل شبکه SFTP

پیشرو چین است کابل شبکه اترنت cat 6 305 متر، کابل شبکه HDPE 30 متر cat5e، سیم کشی کابل شبکه cat 6 تست فلوک بازار محصول